Certifikovaný antigénový výterový test na COVID-19 GoldSite Ag s 99 % úspešnosťou výsledkov – 25 ks

Chcete si byť istý pred návštevou rodičov alebo ohrozených skupín, že nie ste infekčný, že ich nenakazíte COVID-19? Antigény sú detekované z nosných a z nosohltanových výterov počas akútnej fázy infekcie.

Description

Chcete si byť istý pred návštevou rodičov alebo ohrozených skupín, že nie ste infekčný, že ich nenakazíte COVID-19?

Najspoľahlivejšou metódou je priame stanovenie vírusu tzv. metódou PCR. PCR test vyžaduje profesionálne zručnosti pri stere z nosa a nosohltana, špecifické činidlá na odobraté vzorky, príslušné technické zariadenia na vyhodnotenie. Bez zázemia laboratórií, je možné použiť aj rôzne typy tzv. rýchlotestov na získanie orientačného výsledku.

 • Určite porozmýšľajte nad možnosťou testovania v dostupných v MOM (Antigénové testovacie miesta – zoznam odľa Ministerstva zdravotníctva SR).
 • Ďalej je možné zakúpiť testy na COVID-19 aj v lekárňach na domáce použitie.  Tieto rýchlotesty obsahujú podrobný návod na použitie a v lekárňach, či iných predajniach by vám mali vedieť poskytnúť aj informácie o spoľahlivosti testov, prípadne certifikáty o schválení testov na domáce použitie. Sterom z nosohltana sa však nevyhnete. Trúfate si na to? Urobíte to správne? Nesprávny postup vám nezaručí korektný výsledok.

Antigény sú detekované z nosných a z nosohltanových výterov počas akútnej fázy infekcie. Pri podozrení na infekciu, ktorá sa neprejavuje všeobecnými príznakmi ochorenia resp. infekcie spôsobenej COVID – 19 je účinnosť “antigénových testov” otázna. Príznaky COVID-19 sú popísané napríklad na stránke korona.gov.sk.

Vždy, keď hľadáte informácie, overujte si zdroje, z ktorých sú poskytované.

Certifikovaný antigénový výterový test na COVID-19 GoldSite Ag s 99 % úspešnosťou výsledkov – 25 ks

Rýchly antigénový test na samodiagnostiku na výter z nosa

Základné informácie o výsledkoch Antigénového testu na COVID-19

 • rýchla dostupnosť výsledku – do 12 minút
 • vysoká úspešnosť výsledkov rýchlotestu – 99 %
 • detekuje prítomnosť vírusu do jedného týždňa od nakazenia s takmer 100% presnosťou.

Goldsite Antigenový rýchlotest Covid -19 (Sars-cov-2)

Rýchlotest na kvalitatívnu detekciu antigénu SARS-COV-2 odber z predného nosa

Obsah:

 • Testovacia kazeta
 • Tampón na odber vzorky
 • Extrakčná skúmavka
 • Návod na použitie

Charakteristika:

Rýchly chromatografický imunotest na kvalitatívnu detekciu antigénu SARS-COV-2 ľudskom nosohltane. Tento test je určený na včasnú diagnostiku infekcie SARS-COV-2 u pacientov s klinickými príznakmi. Poskytuje iba počiatočný výsledok skríningového testu a za účelom potvrdenia infekcie COVID-19 by sa mali použiť konkrétnejšie diagnostické metódy.

Koronavírus Ag Rapid Testovacia Kazeta (antigénový výterový test) je in vitro imunochromatografický test na kvalitatívnu detekciu nucleocapsidového proteínu, antigénu SARS-CoV-2, prostredníctvom vzorky z nosového výteru. Test sa vykonáva na základe podozrenia z ochorenia COVID-19.

Antigénový test využíva vysoko citlivé monoklonálne protilátky na zistenie nucleocapsidového proteínu prostredníctvom výteru z predného nosa. Testovací pásik pozostáva z nasledujúcich častí: vzorková podložka, reagenčná podložka, reakčná membrána a absorpčná podložka. Reagenčná podložka obsahuje koloidné zlato združené s monoklonálnymi protilátkami.

TESTOVANIE Antigénovým rýchlotestom na prítomnosť COVID-19

Pred testovaním nechajte celú súpravu pri izbovej teplote. Na výter používajte len aplikátory, ktoré sú priložené v tejto súprave.

Získavanie vzoriek

 1. Opatrne vložte aplikátor do predného nosa.
 2. Urobte výter z povrchu pedného nosa, pričom aplikátorom otočte niekoľkokrát.
 3. Vytiahnite aplikátor z nosovej dutiny.

Postup prípravy vzorky pre antigénový certifikovaný rýchlotest COVID-19

 1. Odstráňte veko kvapkadla z predplnenej extrakčnej skúmavky. Vložte a namočte tampón do skúmavky.
 2. Tampón otáčajte 5-6 krát, pričom stláčajte bočné steny skúmavky. Zasuňte skúmavku do otvoru vyznačenom na krabici so súpravou. Uistite sa, že v skúmavka stojí rovno a dosahuje dno. Tampón nechajte v extrakčnej skúmavke 1 minútu. 
 3. Miešajte, aby sa obsah dobre premiešal. Odstráňte tampón a súčasne stlačte bočné časti skúmavky. Tampón okamžite zahoďte do odpadu.
 4. Pripevnite a utiahnite veko kvapkadla k hornej časti extračnej skúmavky. Obsah dôkladne premiešajte (niekoľkokrát skúmavku prevráťte)
 5. Otvorte fóliové vrecko testovacej kazety. Kazetu umiestnite na čistý, rovný a suchý povrch. Odstráňte uzáver na vrchu veka kvapkadla, obráťte extrakčnú skúmavku a potom pridajte dva kvapky dobre premiešanej vzorky do jamky na vzorku náplne. 
 6. Nechajte kazetu naplnenú vzorkou 12 minút pri izbovej teplote. V tomto čase s kazetou nemanipulujte a nehýbte. 
 7. Po 12-minútovej inkubácii odčítajte výsledky. Výsledky neinterpretujte po 15 minútach od pridania vzorky. 

Úschova a skladovanie vzoriek: Vzorky by sa mali testovať ihneď po odobraní. Ak je potrebný prevoz vzoriek, odporúča sa ich minimálne zriedenie – môže dôjsť k zníženiu citlivosti testu. Na základe dát sú vzorky stabilizované 72 hodín pri teplote 2 a 8 °C.