Fabio Anticovid dezinfekcia 10 l

Plochy a povrchy, ktorých sa osoby častejšie dotýkajú, napr. kľučky, zábradlia, tlačidlá sa odporúča dezinfikovať s využitím bežne dostupných dezinfekčných prostriedkov na báze 0,1% až 0,5% roztoku chlórnanu sodného.

Description

Dezinfikujete teraz svoje domovy kvôli COVID-19 častejšie?

Úrad verejného zdravotníctva SR odporučil:

“Plochy a povrchy, ktorých sa osoby častejšie dotýkajú, napr. kľučky, madlá, dotykové plochy zábradlia schodiska, tlačidlá, výťahy a pod. sa po vyčistení neutrálnym čistiacim prostriedkom odporúča dezinfikovať s využitím bežne dostupných dezinfekčných prostriedkov na báze 0,1% až 0,5% roztoku chlórnanu sodného.”

Dezinfikovať by sa mali aj rôzne technické hračky – mobily, tablety, klávesnice, tam buďte opatrní, aby ste chemikáliami prístroj nepoškodili. Pr. V našej bytovke príliš často dezinfikovali tlačidlá výťahu, až došlo k odlepovaniu kovových krúžkov, ktoré držali tlačidlá na doske. Následne bolo nebezpečné tlačidlo použiť, pretože sa vtlačilo do panelovej dosky a zostalo nepoužiteľné. Pri stlačení sa následne tlačidlo preliačilo a bolo treba volať opravára. Kto by rátal s tým, že tlačidlá, ktoré vyzerajú ako kovové sú do dosky iba vlepené? V dôsledku toho prelepili dosky s tlačidlami igelitom a dezinfikuje a vymieňa sa iba tento igelit. Preto pre prístroje používatjte čistiace prostriedky na ne určené!

Fabio Anticovid dezinfekcia 10 l

Fabio Anticovid dezinfekcia 10 l

Anticovid dezinfekcia na pokožku a povrchy, produkt na liehovej báze, obsahuje glycerol na zjemnenie pokožky. Neriedi sa.

Číra kvapalina charakteristického zápachu.

Horľavosť (podľa ES 1272/2008): Horľavá kvapalina kat.2

Zloženie: Etanol 80%

Denatonium benzoát (Bitrex) (denaturačný prísada) max. 0,01%

Glycerol 98% 2,2%

Peroxid vodíka 3% 5%

Návod na použitie: Naneste dezinfekciu do dlaní a rovnomerne rozotrite. Nevynechajte kožné záhyby, nechtové lôžka, zápästia. Neoplachujte! Použitie max. 10x denne. Keďže je dezinfekcia na báze alkholu, spôsobuje tak vysychaniu kože. Odporúčame mazať regeneračným krémom na suchú kožu, aby sme pokožku hydratovali.

Bezpečnostné upozornenia – všeobecné: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia – prevencia: Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.

Bezpečnostné upozornenia:

Pri zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

Krajina pôvodu: Česká republika
Anticovid dezinfekcia na pokožku a povrchy, produkt na liehovej báze, obsahuje glycerol na zjemnenie pokožky.