Certifikovaný antigénový výterový test na COVID-19 Orient Gene Ag s 99 % úspešnosťou výsledkov, – 5 ks

Chcete si byť istý pred návštevou rodičov alebo ohrozených skupín, že nie ste infekčný, že ich nenakazíte COVID-19? Antigény sú detekované z nosných a z nosohltanových výterov počas akútnej fázy infekcie.

Description

Chcete si byť istý pred návštevou rodičov alebo ohrozených skupín, že nie ste infekčný, že ich nenakazíte COVID-19?

Najspoľahlivejšou metódou je priame stanovenie vírusu tzv. metódou PCR. PCR test vyžaduje profesionálne zručnosti pri stere z nosa a nosohltana, špecifické činidlá na odobraté vzorky, príslušné technické zariadenia na vyhodnotenie. Bez zázemia laboratórií, je možné použiť aj rôzne typy tzv. rýchlotestov na získanie orientačného výsledku.

 • Určite porozmýšľajte nad možnosťou testovania v dostupných v MOM (Antigénové testovacie miesta – zoznam odľa Ministerstva zdravotníctva SR).
 • Ďalej je možné zakúpiť testy na COVID-19 aj v lekárňach na domáce použitie.  Tieto rýchlotesty obsahujú podrobný návod na použitie a v lekárňach, či iných predajniach by vám mali vedieť poskytnúť aj informácie o spoľahlivosti testov, prípadne certifikáty o schválení testov na domáce použitie. Sterom z nosohltana sa však nevyhnete. Trúfate si na to? Urobíte to správne? Nesprávny postup vám nezaručí korektný výsledok.

Antigény sú detekované z nosných a z nosohltanových výterov počas akútnej fázy infekcie. Pri podozrení na infekciu, ktorá sa neprejavuje všeobecnými príznakmi ochorenia resp. infekcie spôsobenej COVID – 19 je účinnosť “antigénových testov” otázna. Príznaky COVID-19 sú popísané napríklad na stránke korona.gov.sk.

Vždy, keď hľadáte informácie, overujte si zdroje, z ktorých sú poskytované.

Certifikovaný antigénový výterový test na COVID-19 Orient Gene Ag s 99 % úspešnosťou výsledkov, – 5 ks

Popis produktu

Základné informácie o výsledkoch vyšetrení

 • rýchla dostupnosť výsledku – do 15 minút
 • vysoká úspešnosť výsledkov rýchlotestu – 99 %

Upozornenie

Test môže vykonávať iba ZDRAVOTNÍCKY PERSONÁL.

Koronavírus Ag Rapid Testovacia Kazeta (antigénový výterový test) je in vitro imunochromatografický test na kvalitatívnu detekciu nucleocapsidového proteínu, antigénu SARS-CoV-2, prostredníctvom vzorky z nosového výteru. Test sa vykonáva na základe podozrenia z ochorenia COVID-19.

Antigénový test využíva vysoko citlivé monoklonálne protilátky na zistenie nucleocapsidového proteínu prostredníctvom výteru z nosa. Testovací pásik pozostáva z nasledujúcich častí: vzorková podložka, reagenčná podložka, reakčná membrána a absorpčná podložka. Reagenčná podložka obsahuje koloidné zlato združené s monoklonálnymi protilátkami. 

TESTOVANIE

Pred testovaním nechajte celú súpravu pri izbovej teplote. Na výter používajte len aplikátory, ktoré sú priložené v tejto súprave.

Získavanie vzoriek

 1. Opatrne vložte aplikátor do nosa pacienta, až po povrch zadného nosohltanu.
 2. Urobte výter z povrchu nosohltana, pričom aplikátorom otočte niekoľkokrát.
 3. Vytiahnite aplikátor z nosovej dutiny.

Postup prípravy vzorky

 1. Vložte testovaciu extrakčnú skúmavku do príslušného držiaka na skúmavky. Uistite sa, že skúmavka stojí pevne a dosahuje spodok držiaka.
 2. Pridajte 0,3 ml (10 kvapiek) činidla do extrakčnej skúmavky.
 3. Vložte výterový aplikátor do extrakčnej skúmavky, ktorá obsahuje 0,3 ml činidla.
 4. Aplikátor otočte najmenej 6-krát v smere hodinových ručičiek. Hlavu aplikátora tlačte na spodnú časť extrakčnej skúmavky a taktiež po jej bokoch.
 5. Aplikátor nechajte v skúmavke 1 minútu.
 6. Vytlačte roztok z aplikátora do extrakčnej skúmavky. Roztok bude použitý ako vzorka na testovanie.

Úschova a skladovanie vzoriek: Vzorky by sa mali testovať ihneď po odobraní. Ak je potrebný prevoz vzoriek, odporúča sa ich minimálne zriedenie – môže dôjsť k zníženiu citlivosti testu. Na základe dát sú vzorky stabilizované 72 hodín pri teplote 2 a 8 °C.

Testovanie zo vzorky

 1. Vyberte testovaciu kazetu z obalu a položte ju na rovný povrch.
 2. Pevne zatvorte extrakčnú skúmavku.
 3. Obráťte extrakčnú skúmavku a nakvapkajte 4 kvapky vzorky do vzorkovacieho okna.
 4. Počkajte, kým sa objavia farebné prúžky – výsledok by sa mal objaviť do 15 minút.

Upozornenia a opatrenia

 1. Len na in vitro diagnostiku.
 2. Testovacia kazeta by mala ostať zavretá až do použitia.
 3. Nepoužívajte po záručnej dobe.
 4. Aplikátory na výter, skúmavky a test sú len na jedno použitie.
 5. Činidlo obsahuje 0,09 % azidu sodného (pri kontakte s pokožkou alebo očami opláchnite dostatočným množstvom vody; azid sodný môže reagovať explozívne pri kontakte s olovenými alebo medenými trubkami).
 6. Na spláchnutie činidla použite väčšie množstvo vody.
 7. Nepoužívajte komponenty z iných testovacích súprav.
 8. Pri vykonávaní výteru používajte len aplikátory, ktoré sú súčasťou tohto testu.
 9. Na zaistenie správneho výsledku nepoužívajte krvavé alebo husté vzorky.
 10. Pri testovaní majte ochranné oblečenie a rukavice; chráňte si oči.
 11. Vlhkosť a teplota môžu ovplyvniť výsledok testu.
 12. Použitá testovacia súprava by mala byť zlikvidovaná v súlade s miestnymi predpismi.

Balenie 5x

 • 5z testovacia kazeta
 • 5x sterilný aplikátor na výter
 • 5x extrakčná skúmavka a pipeta
 • 1 držiak na skúmavky
 • 1 činidlo
 • 1 príbalový leták

Poznámka: použitie IN VITRO, na profesionálne použitie